7 RÁD O POISTENÍ HYPOTÉKY. OCHRÁŇTE SEBA AJ SVOJU RODINU

Beriete si hypotéku a banka vám k nej ponúka poistenie? Alebo vám len s podmienkou bankopoistenia poskytne na úvere nižšiu úrokovú sadzbu? Tento scenár je bežný a klienti v dobrej viere, že sa poistia rýchlo a jednoducho, často podľahnú. Nie je to však najlepšie riešenie. 

Poistenie k hypotéke by malo spĺňať všetky parametre tak, aby vám poskytlo ochranu v prípade nečakaných životných situácii. Sú to tie, ktoré vás môžu pripraviť o možnosť splácať svoje záväzky, a to niekedy na veľmi dlhý čas. V poisťovníctve to pre nás znamená hlavne obdobie nečakaného úrazu alebo choroby, pri ktorých nebudete schopní splácať úver alebo vaše dlhy zdedia pozostalí. 

1. Bankopoistenie nemusí byť dostatočné

Hlavným cieľom bankopoistenia je zabezpečiť v prvom rade úver a schopnosť vrátenia peňazí. Laicky povedané, keď si hypotéku poistíte v banke, väčšinou vás poistia len na riziko smrti a len do výšky úveru. Potom sa v prípade poistnej udalosti z plnenia automaticky vyplatí úver a tým to končí. Na iné riziká ako smrť bankopoistenie častokrát nemyslí, ale aj pri nich môže dôjsť k výpadku alebo dlhodobému zníženiu vášho príjmu, a teda aj k vašej neschopnosti splácať úver.

Stretávame sa s prípadmi, kedy banka pred poistením s klientom nevyplnila zdravotný dotazník. Následne poisťovňa nevyplatila poistné plnenie v spojitosti s problémom, ktorý už pri uzatváraní poistenia mal vo svojej zdravotnej karte diagnostikovaný. V takom prípade klient platil poistenie úplne zbytočne.

2. Finančný sprostredkovateľ vám ušije poistenie na mieru 

Keďže na trhu existuje viacero poisťovní, s rôznymi ponukami a podmienkami, ideálne je uzatvoriť si poistenie k hypotéke cez finančného sprostredkovateľa. Ten s vami narozdiel od bánk urobí analýzu vašich aktuálnych potrieb. Na základe zistených informácií nastaví vaše poistenie tak, aby aj v prípade vážneho úrazu alebo choroby boli financie, ktoré dostanete od poisťovne, postačujúce. V hre je totiž aj jeho dobré meno.

Dobrý sprostredkovateľ je pravidelne školený a pozná všetky možnosti na poistnom trhu. Vyberie vám vhodné pripoistenia a nastaví poistné sumy tak ako potrebujete. Jednoducho povedané, poistenie vám ušije na mieru, aby vám naozaj pomohlo keď to budete potrebovať. Obráťte sa na našich FinGO.sk finančných sprostredkovateľov, ktorých nájdete na celom Slovensku. Môžete sa s nami spojiť aj telefonicky na čísle 0948 599 090  alebo mail info@foxt.sk

3. O peniazoch rozhodujte vy a vaši blízki

Ďalší podstatný rozdiel medzi bankopoistením a poistením hypotéky cez poisťovňu je aj v poistnom plnení. Pri bankopoistení si v prípade smrti klienta banka vráti peniaze a tým to končí. Poistná suma býva zvyčajne len do výšky zostatku úveru, a tak pozostalým nezostane nárok na poistné plnenie.

Keď sa ale poistíte v poisťovni, v prípade smrti je poistné plnenie poukázané na účet oprávnených osôb, ktoré si sami vopred určíte, a potom je už na nich, čo s peniazmi urobia. Veľakrát si úver ponechajú, splácajú ho ďalej a peniaze z poistky použijú na výdavky spojené s úmrtím a tiež na finančnú rezervu. Mimochodom, tento proces je aj oveľa kratší v porovnaní s dedičským konaním, častokrát sú peniaze poukázané na účet oprávnených osôb do dvoch či troch dní.

Poistenie by však malo zahŕňať aj iné riziká, ktoré vás dokážu obmedziť v schopnosti splácať svoj úver, ako napríklad riziko trvalých následkov, invalidity alebo kritické choroby. Aj v prípade týchto poistných udalostí klient potrebuje okamžite peniaze na to, aby si dokázal zabezpečiť všetko čo potrebuje.  Ide napríklad o vysoké doplatky za lieky, vyšetrenia alebo o prerábky domovov na bezbariérové. Tu ale hovoríme o rizikách, ktoré kryjú dlhodobý výpadok príjmu. Môžu sa stať aj situácie, ktoré sú menej vážne, no takisto  vám môžu priťažiť. Aj dlhodobá PN-ka, pobyt v nemocnici alebo zlomená ruka môžu výrazne ovplyvniť príjem klientov. Pre takéto prípady poisťovne pamätajú na riziká kryjúce krátkodobý výpadok príjmu.

4. Trendom sú pripoistenia, s ktorými ušetríte

Možno ste počuli, že bankopoistenie je lacnejšie. Cenovo výhodné sú však aj pripoistenia, ktoré v súčasnosti poisťovne ponúkajú pre ľudí s hypotékouIde napríklad o hypopoistenie, prvé riziko alebo poistenie pre dvojicu osôb. Poisťovňa spojí dvojicu partnerov s hypotékou do jednej poistky, čiže nemusia obaja platiť pripoistenie na riziko smrti na vysokú poistnú sumu, stačí im jedno. Prvé riziko zas znamená, že si môžete pripoistiť spoločné riziko smrť alebo invalidita a ktorá poistná udalosť nastane skôr, tá bude vyplatená. Nemusíte si teda platiť aj pripoistenie smrti aj pripoistenie invalidity, a tak ušetríte.

5. Čím skôr, tým lepšie aj lacnejšie

Čím skôr, tým lacnejšie, znamená, že čím mladší a zdravší do poistenia vstúpite, tým lacnejšie pre vás bude. Okrem ceny však hovoríme aj o čakacích dobách. Čakacia doba je čas medzi uzatvorením poistenia a nárokom na poistné plnenie z daných pripoistení. V niektorých prípadoch to býva až 18 mesiacov, čiže čím skôr si touto dobou prejdete, tým skôr máte v prípade potreby nárok na poistné plnenie.

6. Natiahnite si poistenie na čo najdlhšie obdobie 

Keď si budete zakladať poistenie, neobmedzujte sa len na 15 alebo 20 rokov splácania hypotéky, ale nastavte si čo najdlhšie poistné obdobie. Uvedomte si, že keby vám poistenie napríklad po 20 rokoch skončilo a vy sa budete chcieť opäť poistiť, budete starší. Takisto už môžete trpieť chorobami, budete teda pre poisťovňu rizikovejší. Zhoršený zdravotný stav má za následok, že pripoistenia budú pre vás drahšie ako pre zdravého človeka. Odporúčame teda natiahnuť si dobu poistenia na čo najdlhšie obdobie.

V prípade, že sa vaša životná situácia zmení, splatíte hypotéku, a už nepotrebujete také vysoké krytie, poistenie si môžete kedykoľvek prispôsobiť tak, aby opäť spĺňalo vaše aktuálne potreby. Preto predtým ako ho zrušíte, pouvažujte skôr nad tým, ako sa dá upraviť. Aj s týmto vám určite pomôže váš finančný sprostredkovateľ.

7. Starú zmluvu stačí len prispôsobiť

Ak už poistku máte uzatvorenú, je to perfektné. Životné poistenie patrí k flexibilným produktom a dá sa prispôsobovať vašim potrebám počas celej doby poistenia. Aj v tomto prípade vám finančný sprostredkovateľ zo spoločnosti FinGO.sk poradí, ako svoju starú životnú poistku skontrolovať a prispôsobiť tak, aby na 100 percent spĺňala vaše potreby. Pripoistenia ako aj poistné sumy sa dajú upravovať po celú dobu poistenia, preto nie je vždy vhodné hneď starú poistku zrušiť.

Tak rýchlo ako sa mení situácia na finančnom trhu, menia sa aj pripoistenia a podmienky poisťovní. Tie sa snažia držať krok s dobou, inovujú staré a prinášajú nové druhy pripoistení. Naši FinGO finanční sprostredkovatelia tieto zmeny neustále sledujú, a tak vám dokážu aj v oblasti životného poistenia poradiť najlepšie. Či už máte staršie životné poistenie, alebo si kvôli hypotéke chcete uzatvoriť nové, budeme radi, ak sa na nás kedykoľvek obrátite.

 

Zdroj: Miroslava Holíčová https://www.fingo.sk/blog/7-rad-o-poisteni-hypoteky-ochrante-seba-aj-svoju-rodinu/

© 2024 matsalgroup.sk