MÁTE SVOJ MAJETOK POISTENÝ PROTI POVODNI A ZÁPLAVÁM?

Poistenie majetku proti povodni a záplavám

 

Povodne a záplavy sa vyskytovali na našom území aj v minulosti, avšak nie tak často a nie v takom rozsahu, ako ich poznáme dnes. Naša ľahostajnosť voči životnému prostrediu si vyberá krutú daň v podobe extrémnych výkyvov počasia. Sucho striedajú prívalové dažde a povodne sa vyskytujú aj v oblastiach, kde veľkú vodu ľudia prakticky v minulosti nikdy nezažili.

Povodne či záplavy prichádzajú náhle a vo väčšine prípadov nie je možné pred týmito živlami majetok ochrániť. Jedinou skutočnou pomocou môže byť poistenie majetku, ktoré kryje aj riziká ako povodeň a záplava. To síce vašu nehnuteľnosť pred vodným živlom neochráni, ale pomôže vám znížiť nemalé finančné straty.

Povodeň a záplava nie je to isté

Väčšina ľudí nerozlišuje pojmy povodeň a záplava, hoci to nie je to isté. Rozdiel vysvetľuje Štefan Fajnor, riaditeľ pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk„Laicky povedané, povodeň vzniká v dôsledku zvýšenia hladiny vodného toku alebo vodných nádrží nad úroveň brehu alebo pretrhnutím hrádze a následným vyliatím vody. Záplava je súvislá vodná plocha, ktorá môže vzniknúť aj z dôvodu povodne, ale aj z dôvodu vytrvalých zrážok alebo topenia sa snehu. Vo väčšine poisťovní sú však obe tieto riziká spojené a nie je možné ich poistiť oddelene. Buď je riziko povodeň a záplava už priamo v balíku s inými živlami, alebo si ich vie klient dopoistiť, ale nikdy nie samostatne.“

Proti povodniam nepoistí každá poisťovňa

Nie všetky poisťovne sú ochotné poistiť nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v povodňovej oblasti. Tí, ktorí už mali v minulosti problém s veľkou vodou, môžu mať v niektorých poisťovniach smolu. Jednotlivé poisťovne uplatňujú totiž pri hodnotení rizík odlišný prístup: „Niektoré poisťovne vychádzajú pri poistení nehnuteľnosti voči týmto rizikám zo svojich vlastných záplavových máp. Ak sa nehnuteľnosť nachádza v tejto oblasti, automaticky je pre poisťovne riziková a buď si uplatnia prirážku, teda klient zaplatí vyššie poistné, alebo ju nepoistia vôbec. Prípadne poistia ju na iné riziká s výnimkou rizika povodne alebo záplav,“  vysvetľuje Štefan Fajnor a pokračuje: „Iné poisťovne vychádzajú z histórie a pri uzatváraní poistnej zmluvy zisťujú, či prišlo v danej oblasti v určitom období k povodni alebo záplave. Ďalšie poisťovne môže zaujímať, či sa nehnuteľnosť nachádza do určitej vzdialenosti alebo výšky od vodného toku. A sú aj poisťovne, ktoré neskúmajú históriu povodní alebo záplav v danej oblasti pred vznikom poistenia, ale skúmajú veľkosť povodne a záplavy pri poistnej udalosti.“

Keďže poisťovne majú rôzny prístup k poisťovaniu týchto rizík, môže sa stať, že vám jedna poisťovňa odmietne na riziko povodeň alebo záplava nehnuteľnosť poistiť a druhá s tým nebude mať problém. Čo však v prípade, ak sa vaša nehnuteľnosť nachádza v lokalite, ktorá je týmto rizikám vystavovaná pravidelne? „Poistenie nehnuteľnosti slúži na poistenie sa voči náhodným udalostiam. Ak sa niečo deje pravidelne, už to nie je náhodná udalosť. To znamená, že ak sa v niektorej oblasti povodne či záplavy vyskytujú pravidelne, s najväčšou pravdepodobnosťou domy v tejto oblasti nepoistí voči týmto rizikám žiadna poisťovňa,“ upozorňuje Štefan Fajnor.

Napriek tomu vždy existuje možnosť poistiť nehnuteľnosť neštandardným spôsobom a teda na výnimku, ak to bude poisťovni dávať obchodný význam. „Môže ale nastať situácia, kedy poisťovňa danú nehnuteľnosť poistí a v prípade vzniku poistnej udalosti uhradí klientovi vzniknuté škody, ale následne poistnú zmluvu ukončí,“ dodáva Štefan Fajnor.

Preto je dobré informovať sa ešte pred samotnou kúpou nehnuteľnosti, či je možné nehnuteľnosť v konkrétnej lokalite poistiť voči týmto rizikám. Odporúča to aj Štefan Fajnor„Je dobré, ak si pred kúpou nehnuteľnosti nechá klient u sprostredkovateľa pripraviť ponuku na poistenie danej nehnuteľnosti. Vyhne sa tak zbytočným nepríjemným prekvapeniam po samotnej kúpe.“

Poistenie nehnuteľnosti versus poistenie domácnosti

V tejto súvislosti je ešte dobré si uvedomiť, že poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje iba na dom samotný. Na toto upozorňuje aj Štefan Fajnor: „Z tohto poistenia má klient nárok na náhradu škody, ktorá vznikne na samotnej stavbe. V súvislosti so spomínanými rizikami to môžu byť náklady na sušenie či maľovanie mokrých stien, opravy poškodených múrov, prípadne sú tam zahrnuté aj vypratávacie náklady po poistnej udalosti či dokonca náhradné ubytovanie. Poškodený alebo zničený nábytok alebo spotrebiče, t. j. vybavenie nehnuteľnosti, toto poistenie nekryje.“  Preto ak chcete mať istotu, že vám v prípade vzniku poistnej udalosti uhradí poisťovňa aj poškodené či zničené zariadenie, musíte mať uzatvorené aj poistenie domácnosti, ktoré obsahuje aj riziko povodne a záplavy. Pri poisťovaní domácnosti voči týmto rizikám uplatňujú poisťovne rovnaký prístup, ako pri poisťovaní nehnuteľnosti.

Ako si môžete vzniknutú škodu uplatniť?

Poistnú udalosť treba bez zbytočného odkladu nahlásiť do príslušnej poisťovne, ale s odstraňovaním škôd sa neponáhľajte a  počkajte až na príchod obhliadajúceho technika z poisťovne. Výnimkou sú prípady, kedy by prílišné otáľanie mohlo spôsobiť zväčšenie už existujúcich škôd. „V takýchto prípadoch odporúčam urobiť aspoň dôkladnú fotodokumentáciu, ktorú potom klient pri obhliadke doloží do poisťovne,“ radí Štefan Fajnor na záver.

Skontrolujte si svoju poistnú zmluvu

Skúsenosti z posledných rokov nás presviedčajú o tom, že povodniam alebo záplavám môže byť vystavený prakticky ktokoľvek. Preto je najvyšší čas pozrieť sa do existujúcich poistných zmlúv a preveriť, prípadne doplniť, poistenie týchto rizík. Neváhajte sa preto obrátiť na našich finančných sprostredkovateľov, ktorí vám pomôžu vybrať si nielen správne poistenie, ale aj rozsah krytia tak, aby ste boli poistkou zabezpečený proti všetkým rizikám, ktoré môžu ohroziť váš majetok. Kontaktovať nás môžete telefonicky na čísle 0948 599 090  alebo mailom na adrese info@foxt.sk

 

Zdroj: https://www.fingo.sk/blog/mate-svoj-majetok-poisteny-proti-povodni-a-zaplavam/

© 2024 matsalgroup.sk